පාස්කූ ප්‍රහාරයෙ මහා මොළකරුවන් මෙන්න…. “සහරාන්” මුස්ලිම් අධිරාජ්‍ය අල්ලිරාජාගේ කුළී කරුවන්… සෞදි අරාබියේ කේබල් පණිවිඩයේ කී කතාව… CIA රහස් ඔත්තුකරුවෙකු කල අනාවරණය!

Published on: Feb 18, 2020- පාස්කු ඉරිදා අප්‍රියෙල් (21) අන්තවාදි මුස්ලිම් ස්වරූපයෙන් එල්ල වු බෝම්බ ප්‍රහාරය පසුපස රාජපක්ෂවරු මෙන්ම කුප්‍රකට කළු සල්ලි මෙහෙයවන ව්‍යාපාරිකයෙකු මෙන්ම මුස්ලිම් අධිරාජ්‍යයෙකු ලෙස රහසේ පෙනී සිටින සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජාගේ (Subaskaran Allirajah) සැඟවුණු හවුල්කරුවෙකු ලෙස සිටි බව ප්‍රසිද්ධ CIA රහස් ඔත්තු සේවයේ සේවය කර දැනට පෞද්ගලික රහස් ඔත්තුකරුවෙකු ලෙස රටවල් ගණනකට සේවය සපයන … Continue reading පාස්කූ ප්‍රහාරයෙ මහා මොළකරුවන් මෙන්න…. “සහරාන්” මුස්ලිම් අධිරාජ්‍ය අල්ලිරාජාගේ කුළී කරුවන්… සෞදි අරාබියේ කේබල් පණිවිඩයේ කී කතාව… CIA රහස් ඔත්තුකරුවෙකු කල අනාවරණය!