පාස්කු ප්‍රහාරයට පාර කැපු සිරිසේනගේ ඩොලර් මිලියන 40 යේ නින්දිත දේශපාලන ගේම!

2015 යහපාලන රජය බිද දැමීමට එවක විපක්ෂයේ විපක්ෂ නායක වර්තමාන අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ දින පතා පන්සල් ගානේ ගොස් අමුලික බොරු කියමින් ජනතාව ගොනාට ඇන්ද විය. එදා මහ බැංකු අධිපති වු අර්ජුන ඇලෝසියස් මෙරටට පැය 24 තුල කුදලාගෙන යන බවට වහසි බස් දෙඩු සියළු දෙනා අද ගලේ පැහැරූ බළලුන් වී ඇත. එදා මුදල් ඇමතිව සිටි රවි … Continue reading පාස්කු ප්‍රහාරයට පාර කැපු සිරිසේනගේ ඩොලර් මිලියන 40 යේ නින්දිත දේශපාලන ගේම!