ලොව පුරා හොරා කෑමේ සුරයෝ…. ‘ලයිකා මොබයිල්’… හොරු 19ක් ප්‍රංශ හිරේ…. රටම විනාශ කරන සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජා සහ ජේ. සුධීර් ජෙයරාම්..

Published on: Aug 16, 2018 – රටේ ප්‍රධානතම පෙලේ මාධ්‍ය ආයතන සහ මුල්‍ය ආයතන කොටි ඩයස්පෝරාවේ ග්‍රහණයට යටකිරිමේ මෙහෙයුම මේ වනවිට ඉතාමත් සියුම්ව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේන අතර ඒ හරහ මේ රටේ අමන,තකතීරු දේශපාලඥයන් මෙන්ම ඔහුන්ගේ ඇම්බැට්ටයන් ප්‍රකොටි ගණනනින් මුදල් උපයද්දී රට බෙදුම්වාදීන්ගේ දිශාවට ගමන් කරමින් සිටින්නේ නිරායාසයෙන්මය. ස්වර්ණවාහිනීය මේ වනවිට විදේශිකයෙකු අතට පත්වි හමාරය. මෙ වනවිට ස්වර්ණවාහිනීයෙ … Continue reading ලොව පුරා හොරා කෑමේ සුරයෝ…. ‘ලයිකා මොබයිල්’… හොරු 19ක් ප්‍රංශ හිරේ…. රටම විනාශ කරන සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජා සහ ජේ. සුධීර් ජෙයරාම්..