සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජාගෙ කළු සල්ලි මසකට ඩොලර් බිලියන 2ක් වටේ යයි… ඇමරිකානු නියෝජිතයන් ගෝඨාභයට වාර්තාවක් දෙයි… ලෝක මුදල් විශුද්ධිකරණ කේන්ද්‍රය ලංකාවේ… පාස්කු ප්‍රහාරය ගැනත් අනාවරණයක්!

Published on: Jan 16, 2020-ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්‍යාලයේසේවිකාවක පැහැර ගැනිම සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒ හරහා ඇමරිකානු තානාපති සබඳතාවයන්ට පවා හානී සිදුව ඇති බව ඇමරිකානු දූත පිරිස ශ්‍රි ලංකා ජනාධිපතිවරයා හමුවු අවස්ථාවේ පෙන්වා දි තිබේ.මීට අමතරව ලෝක මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවලියේ කේන්ද්‍රය බවට මේ වනවිට ශ්‍රි ලංකාව පත්ව ඇති බවත් ඒ හරහා ත්‍රස්තවාදීන්ට සහය … Continue reading සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජාගෙ කළු සල්ලි මසකට ඩොලර් බිලියන 2ක් වටේ යයි… ඇමරිකානු නියෝජිතයන් ගෝඨාභයට වාර්තාවක් දෙයි… ලෝක මුදල් විශුද්ධිකරණ කේන්ද්‍රය ලංකාවේ… පාස්කු ප්‍රහාරය ගැනත් අනාවරණයක්!