දෙමළ කතා කරන ජනතාව, මෙවර මැතිවරණයෙන් උතුරු නැගෙනහිර පළාතෙන් විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබාදුන්නහොත්, 2016 වර්ෂයේදී දෙමළ ජනතාව සඳහා වන විසඳුම අනිවාර්යෙන් ලබාගන්නා බව  දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්.සම්බන්ධන් පවසයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් ශාඛා කාර්යාලයේ පක්‍ෂයේ අපේක්‍ෂකයින් සහ ආධාරකරුවන් සමග සාකච්ඡා කල අවස්ථාවදේ ඔහු පවසා ඇත්තේ “2016 වර්ෂය අවසන් වීමට පෙර, දෙමළ ජනතාවට පිලිගැනීමට හැකි සාධාරණ දේශපාලන විසඳුමක් රැගෙනදී, අපගේ ජනතාව ස්වාධීනත්වය ලබාගෙන උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයන්හි තමන්ව තමන් විසින්ම පාලනය කිරීමට හැකි තත්වයක් ඇතිවනු ඇත. එය ඇතිකරන්නෙමු”

“නමුත් අපි එක දෙයක් ගැන අවධානය යොමුකරන්න්න ඔනෑ.මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ යලි ආණ්ඩුව පිහිටුව හොත් 2016 දි අපේ ඉලක්කය හැමදාම සිහිනයක් බවට පත්වෙනවා…..”

“දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ තම දේශපාලන කටයුතු අවසන් කිරීමට අදහස් කර ඇත්තෙමු. ගජේන්ද්‍රකුමාර් ‍පොන්නම්බලම් වැනි පුද්ගලයින්, තම දේශපාලන කටයුතු දැන් ආරම්භ කර ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇත. අපට අපගේ දේශපාලන කටයුතු තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට නොහැකිය. අපගේ දේශපාලන ගමන අවසන් කිරීමට අදහස් කරන්නෙමු. එය තවදුරටත් දීර්ඝ කරගෙන යාමට අප අපේක්‍ෂා නොකරන්නෙමු.

“පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී, උතුරු නැගෙනහිර පළාතෙන් දෙමළ ජනතාව විසින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් රැගෙනදිය යුතුය. එසේ ලබාදුන්නහොත්, 2016 වර්ෂය තුලදී අපගේ ජනතාවගේ ගැටළුව සඳහා වන දේශපාලන විසඳුමක් රැගෙන දෙන්නෙමු. එයට ජනතාවගේ සහයෝගය දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අවශ්‍යය.”

පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණය ඉතාමත් වැදගත් මැතිවරණයකි. මෙම මැතිවරණය මගින් සිදුවන ප්‍රතිවිපාකයන් අනාගතයේදී විශාල බලපෑමක් ඇතිකරනු ඇත. මෙම මැතිවරණය අපගේ දේශපාලන ගමනේ වැදගත්ම සැතපුම් කණුව ලෙස මා අදහස් කරන්නෙමි. යුද්ධය අවසන් වූ පසු පැවැති මැතිවරණයන් වන නැගෙනහිර පළාත් සභා මැතිවරණය සහ උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය සුවිශේෂි සන්ධිස්ථානයක් ගෙන තිබුණි.

අපගේ මැතිවරණ ප්‍රථිපත්ති ප්‍රකාශනය මෙම මස අවසන් සතියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතය. අපගේ දේශපාලන අරමුණ, කඩිනම් අවශ්‍යතාවයන්, දෙමළ ජනතාවගේ ස්ථාවරය සහ අභිලාශයන් පිළිබඳව එහි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නෙමු. දෙමළ ජාතික සන්ධානය විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලැබිය යුතුය. අපගේ අරමුණ ආසන 20 ක් දිනාගැනීමය.

 

Top