එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහජන සාමය හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග ලග තබා ගනිමින් රට නිදහස් කරගත් රණවිරුවන් උතුරු මහ ඇමති  සී.වී.විග්නේෂ්වරන් පාවා දෙද්දි ජොන් හිකනලුකු මෙන් උඩබලා සිටිම හරහා මේ රට එක්සත් ජාතික පක්ෂය බෙදුම්වාදී දිශාවට රැගෙන ගොස් ඇති බව අද ජනතාව හමුවේ සාක්ෂි සහිතව තහවුරු කළා.

ඔවුන් අපේ ඉඩම් වල ඉන්නවා. ධීවර කර්මාන්තයේත් ඉන්නවා. ව්‍යාපාරවලත් ඉන්නවා. එය යාපනයේ ජන ජීවිතයට ලොකු බලපෑමක්. යාපනයේ වැසියන් 6 දෙනකුට සෙබළකු බැගින් සිටිනවා. දීර්ඝ කාලයක් එක ප්‍රදේශයක හමුදාව රඳවා තැබීමෙන් නොයෙකුත් ක්‍රියා උතුරේ සිදුවිය හැකියි. කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව නැති විය හැකියි. මද්‍යසාර භාවිතය හා බෙදාහැරීම උතුරේ වැඩි විය හැකියි.එම නිසා හමුදාව උතුරෙන් යා යුතුයැයි….

Top