අධිකරණය හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට ජනාධිපතිවරයා සිය ඉහළ නිලය භාවිතා කිරීමෙන් වැළකිය යුතු බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වන නීතීඥයෝ දැඩිව ප්‍රකාශ කරයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වන නීතීඥයෝ පෙන්වා දෙන්නේ යුක්තිය පසිඳලීමට සහ ඔවුන්ගේ පැමිණිලි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ව්‍යවස්ථානුකූලව සහතික කර ඇති බවත් ඕනෑම මැදිහත්වීමක් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට පහරදීමක් වන අතර සමස්තයක් ලෙස අධිකරණ පද්ධතිය කෙරෙහි ජනතාව තබා ඇති විශ්වාසය දුර්වල කරන බවයි.එවැනි අත්තනෝමතික හැසිරීම්, අනෙකුත් ඒවා අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තවදුරටත් හෑල්ලුවට ලක් කරන බවද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වන නීතීඥයෝ පෙන්වා දෙනවා.

Right to reply…
desman@ejournalistlk.co.uk
editor@lankanewsnetwork.org
Lanka News Network Uncensored News Of The Sri Lanka Regime

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වන නීතීඥයෝ හි ලාල් විජේනායක,ජයම්පති වික්‍රමරත්න,K.S.රත්නාවලේ යන සිය නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙන්නේ අධිකරණය හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට ජනාධිපතිකාරයා සිය ඉහළ නිලය භාවිතා කිරීමෙන් වැළකිය යුතු බවයි.

විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමයේ සැලකිය යුතු බලයක් ඇති ආණ්ඩුවේ එක් හස්තයක් විසින්, විධායක හෝ පරිපාලන ක්‍රියාමාර්ගවලට අදාලව ඕනෑම පැමිණිල්ලක් සමාලෝචනය කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලය ප‍්‍රතික්ෂේප කරන තාලයේ ප‍්‍රසිද්ධ ප‍්‍රකාශ නිකුත් කිරීම බලය අයුතු ලෙස භාවිත කිරීමකි. අධිකරණයක් විසින් සමාලෝචනය කරමින් පවතින ක්‍රියාවලියක් නැවැත්වීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිකාරයා විසින් අධිකරණ නියෝගවලින් “ඍණාත්මක ප්‍රතිවිපාක” ඇති වන්නේය වැනි අදහස් දැක්වීම වනාහී අධිකරණයක් ඉදිරියේ ඇති කරුණු පිළිබඳ පැවතිය යුතු රීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි.

ණය ප්‍රශස්ත කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව හැර වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයක නියෝග හෝ උපදෙස් රජය නොසලකන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ 2023 අගෝස්තු 04 සිකුරාදා පොල් වගාකරුවන්ගේ වාර්ෂික සමුළුවේදී කල ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් සිය නිවේදනය හරහා පෙන්වා දෙන්නේ මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභවලට අහිතකර ලෙස බලපානු ඇතැයි යන පදනම මත පුරවැසියන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාව අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම්පත් කිහිපයක් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සෘජුවම අදහස් පළ කළේය. ‘විදේශ රටවල් අප සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට පෙළඹීම අඩු විය හැකි බැවින්, මෙම වැඩසටහන නතර කිරීම අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති කළ හැකි’ බවට ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය, රටේ උත්තරීතර අධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් බිය ගැන්වීමේ අරමුණින් බරපතළ ලෙස බලය අවභාවිත කිරීමක් බවයි.

Don’t use your office to comment on matters pending in courts

President Ranil Wickremesinghe stated at the Coconut Growers Annual Conference on Friday, 04 August 2023, that the Government would not heed orders or advice from any other party except Parliament with regard to the debt optimisation measures. This statement was followed by the comment that there were attempts to utilise the courts for political agenda by seeking prohibitory orders. The President was obviously directly commenting on several applications made to the Supreme Court by which citizens are challenging the domestic debt restructuring proposal on the basis that it would adversely affect the retirement benefits of millions of people. The President’s commentary that ‘halting this programme could have negative consequences, as foreign countries might be less inclined to engage in business with us’ is a serious misuse of power with the aim of intimidating judges of the highest court of the land.

People’s sovereignty, by which the office of the President also derives power, is expressed through Parliament, the Judiciary and the Executive. For one arm of government, which has considerable power in the form of an executive presidency, to make public statements that deny the power of the courts to review any complaint in relation to executive or administrative action is an abuse of power. For the President to also comment on ‘the negative consequences’ of judicial orders to halt a process that is under review by a court is a breach of the rule of sub judice.

Lawyers for Democracy categorically states that the President must refrain from using his high office to comment on matters pending before the courts. Citizens’ rights to seek justice and submit their complaints to a court is constitutionally guaranteed. Any interferences amount to an assault on judicial independence and weaken the trust people have in the judicial system as a whole. Such autocratic conduct, among others, continues to undermine democracy in Sri Lanka.

Lal Wijenayake
(Dr) Jayampathy Wickramaratne
K. S. Ratnavale
Convenors, Lawyers for Democracy

Write To Reply

Top