Featured

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ උල්ලංඝනය කරමින්,ජනමතවිචාරණ ඡන්ද අයිතිය ජනතාවගෙන් උදුරාගත් 19යේ කුමන්ත්‍රණකරුවන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරනු! අයියලා-මල්ලිලා, හොරු-හොරු රකින රහස මෙන්න…

Published on: May 21, 2020- 2015 අප්‍රේල් 28 වන දින 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිදුකරමින් ව්‍යවස්ථානුකූල නීතියක් බවට පත්කරමින් එවකට කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා අත්සන් තැබු අතර ඔහු මෙන්ම එයට එකඟ අත ඉස්සු සියලුම දෙනා බරපතල ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනයක් මෙන්ම රටේ නීතියේ ආධිපත්‍ය බලය නොසලකා හරිමින් ජනතාවද මුලාවට පත්කර තිබේන බව දැන් පැහැදිලි ලෙසම අනාවරණය වි තිබේ. ඒ අනුව බරපතල ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනයක් කරමින් කුමන්ත්‍රණයට දායක වු එවකට සිටි සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මෙන්ම කතානායකවරයාව සිටි චමල් රාජපක්ෂටද තරාතිරම නොබලා දඩුවම් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීම සිදුකල යුතු බව නොරහසකි.

ශ්‍රී ලංකාවෙහි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සිදුකරන ලද 19වන සංශෝධනය 2015 අප්‍රේල් 28 වන දින ශ්‍රී ලංකාවෙහි පාර්ලිමේන්තුවෙහිදී සම්මත වු අතර තුනෙන් දෙකක බහුතරයෙහි අනුමැතිය එනම් මන්ත්‍රීවරු 225 අතරින් නොපැමිණි හත්දෙනා හැර 215 ක් පක්ෂව ද එක් අයෙකු විපක්ෂව ද තවත් එක් අයෙකු ස්වාධීනව ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම මත සම්මත විය.

2002 දි ආ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

2002 වසරේදි එවකට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැතිවරයා ව සිටියදි 2002 සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනුවෙන් පනත් කෙටුම් පත් දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල අතර එහි එක් සංශෝධනයක් වුයේ පාර්ලිමේන්තු විසිරුවීම ජනාධිපතිවරයාට සීමා කිරීමයි.

2015 දී ගෙන එනු ලැබූ 19 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මගින්ද 2002 දී ගෙන එනු ලැබූ 19 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මෙන්ම ජනාධිපතිවරයාට වසරකට පසු පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීම සීමා කරන විධිවිධාන ඇතුළත් කර ඇත.

ඒ අනුව 2002 දී 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මුල්වරට ගෙනවිත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70වන ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරමින් වසරකට පසු පාර්ලිමේන්තු විසිරුවීම ජනාධිපතිවරයාට සීමා කිරීමට උත්සාහ කළද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරු 7දෙනෙකු විසින් ඒකමතිකව කියා සිටියේ වසරකට පසු පාර්ලිමේන්තු විසිරුවීම ජනාධිපතිවරයාට සීමාකිරීම කරන්නේනම් ඒ සදහා ජනමතවිචාරණයක් පැවැත්වීම අවශ්‍ය බවයි.

ඒ පිලිබද යම් අයෙකුට සැකයක් පවතීනම් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යන lawnet වෙබ් අඩවියේ පහත සැබැදියේ ඇති එකී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කියවීමෙන් සැකය නිරාකරණය කර ගත හැකිය.

පහත සබැදුම මගින් කියවන්න….

https://www.lawnet.gov.lk/2002/12/31/in-re-the-nineteenth-amendment-to-the-constitution/

ඉහත වෙබ් සබැදියෙන් පැහැදිලිවම දක්වා ඇත්තේ 2002 දී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කර වසරකට පසු පාර්ලිමේන්තු විසිරුවීම ජනාධිපතිවරයාට සීමා කිරීමට උත්සාහ කළද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරු 7දෙනෙකු විසින් ඒකමතිකව කියා සිටියේ ඒ සදහා ජනමතවිචාරණයක් පැවැත්වීම අවශ්‍ය බවයි..

(ඉහත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයේ අවසන් පිටුව ඔබේ පහසුව සදහා පහත දක්වා ඇත.

2) Clauses 2, 3, 4 and 5 contain provisions inconsistent withArticle 3 read together with relevant provisions of Article 4and as such have to be passed by a special majority requiredunder the provisions of Article 84 (2) and approved by thePeople at a Referendum.

(3) The inconsistency with Article 3 read with the relevantprovisions of Article 4 would cease if clauses 2, 3, 4 and5 are deleted and substituted with an appropriate amendmentto proviso (a) to Article 70 (1) of the Constitution by removingthe period of one year in the proviso and substituting thatwith a period not exceeding three years.

SARATH N. SILVA, CJ.
S. W. B. WADUGODAPITIYA, J.
DR. SHIRANI A. BANDARANAYAKE, J.
A. ISMAIL, J.
P. EDUSSURIYA, J.
H. S. YAPA, J.
J. A. N. DE SILVA, J.

Nineteenth Amendment to the Constitution unconstitutional and requiresto be passed by the special majority and approved by the peopleat a referendum subject to item 3 of the determination.) අවශ්‍යනම් ඕනෑම අයෙකුට ඉහත දැක්වෙන 2002 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඇති එම කොටස් සිංහල භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කර කියවිය හැක.

එසේනම් එකී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය උල්ලංඝනය කරමින් 70 ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරමින් වසරකට පසු පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවීමෙන් ජනාධිපතිවරයා වළක්වන ලෙස 79 සහ 80 ව්‍යවස්ථාවලට පටහැනිව විශේෂයෙන් ඉහත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 7දෙනාගේ ඒකමතික තීරණය උල්ලංඝනය කරමින් 2015දී කථානායකවරයා 19යට සහතිකය යෙදුවේ කෙසේද?

ඒ අනුව 2002 දී 19යට ඉංග්‍රීසියෙන් ලබාදුන් එකී තීරණය 2015 සිටි කථානායකවරයාට තේරුම් ගැනීමට නොහැකිව එසේ සහතිකය යෙදුවා විය නොහැකි අතර මෙය ඉංග්‍රීසියෙන් කළ ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණයක් මෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ජනතාවට ලබාදුන් ජනමතවිචාරණ ඡන්ද අයිතිය කිහිප දෙනෙකු විසින් ජනතාවගෙන් උදුරා ගැනීමක්ද වෙයි.

2015 මාර්තු මස 13 වන දින ගැසට් පත‍්‍රයේ 11 වන කොටස අතිරේකය (2015.03.16 දින නිකුත් කරන ලද) 19 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පනත් කෙටුම්පතට අදාල ත්‍රීපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයේදීද ඉහත 2002දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 7කගේ ඒකමතික තීරණය සළකා බලා නැතිබව 19වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය තවමත් පනත් කෙටුම්පතක් පමණක් බවට සමාජයේ කතිකාවක් ඇති කරන ලේඛකයන්ගේ සහ විද්වතුන්ගේ අදහසයි.

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් 2018 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින අංක 2096/70 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට අදාළව නිකුත් කළගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරමින් 2018.12.13 දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවලදී මෙන්ම,

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයට අදාලව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය 2002දී ජනතාවට ලබාදුන් ජනමතවිචාරණය ඡන්ද අයිතිය ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ දක්වා ජනතාවට ලබා දී නැත. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් ජනමතවිචාරණ ඡන්ද අයිතිය අහිමිකිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ බිදවැටීමටද හේතුවේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 2002 දී ලබා දුන් ජනමතවිචාරණ ඡන්ද අයිතිය ආරක්ෂා කරදීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගයන සෑම දෙනාගේම වගකීම සහ යුතුකම වන අතර, විධායකයේත්, ව්‍යවස්ථාදායකයේත් සහ අධිකරණයේත් අත්හල නොහැකි වගකීමකි.

ඒ අනුව දැන් කළ යුත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ උල්ලංඝනය කරමින් කථානායකවරයාගේ සහතිකය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව ලබා ගත් කුමන්ත්‍රණකාරන්ට, එකී කුමන්ත්‍රණය යට ගැසූ අයට තරාතිරම නොබලා දඩුවම් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීම සහ 19වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත නීතියක් කිරීම සදහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 80.2 ව්‍යවස්ථාව අනුව අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැනීමය. නමුත් වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එවැන් තින්දුවක් ගනිද? ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ගැනිම් සදහා චමල් රාජපක්ෂ සමග ගෝඨාභය පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදි ඇතිකරගත් එකඟතාව කුමක් විය හැකිද?

අනතුරක් අත ලගද?

නිතීයටපිටින් ජනතාවගේ මතය විමසිමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීයබව, බුද්ධාගමට ඇති ප්‍රමුඛත්වය මේ ආකාරයටම ජනමත විචාරණයකට නොගොස් අහිමි කිරීමට මෙය පූර්වාදර්ශයක් කර ගැනීමට මේ කුමන්ත්‍රණකාරීන් ක්‍රියා කිරිමට හැක.

constitutional crisis

Top